Meny
Menyval

Hållbarhetsarbete

Storsjöyran är en viktig samlingspunkt för jämtar, hemvändare och tillresta. Med det kommer ett ansvar för både miljö och människor. Yran vill göra ett positivt samhällsavtryck och anser att ett festivalområde är, förutom en plats att upptäcka ny musik, en utmärkt arena för interaktion och påverkan. Genom att ta fasta på detta bedriver festivalen ett aktivt arbete i hållbarhetsfrågor.

MILJÖ. Storsjöyran har sitt hjärta i Jämtland, bland milsvida vidder av fjäll och skog. Ett högt miljömedvetande och respekt för naturen är därför en naturlig hörnsten som kännetecknar hela festivalorganisationen. Yran strävar aktivt efter att kontinuerligt hitta nya sätt att minska festivalens klimatavtryck och att genom olika projekt använda festivalområdet för att väcka även våra besökares engagemang i miljöfrågor.

Yran har i många år prioriterat klimat- och miljöarbete gällande avfallshantering, transporter, toaletter, vatten och avlopp. Detta gör vi bland annat genom att ställa tydligt specificerade krav på underleverantörer att använda miljövänliga produkter. Därtill väljer vi i största möjliga mån regionala leverantörer av till exempel utrustning och teknik, på så vis undviker vi långa transporter och minskar festivalens miljöpåverkan.
Miljöfrågor vägs även in vid val av andra samarbetspartners. Yran uppmuntrar användning av klimatsmart teknik och bränsle och strävar aktivt efter att stödja aktörer som har ett framstående miljöarbete.

Storsjöyran har ett mångårigt samarbete med Lundstams Åkeri och Återvinning som samlar in och tar hand om allt återvinningsmaterial på festivalområdet. Tack vare Lundstams har Yran sedan länge ett välutvecklat system rörande avfallshantering. En annan viktig partner i miljöarbetet är vår energileverantör Jämtkraft som lyser upp våra scener med el från 100% förnybara energikällor.

Vi är även en av initiativtagarna till satsningen Greentopia där Livemusikbranschen, idrottsrörelsen och en rad svenska städer tillsammans arbetar för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig.


SOCIAL HÅLLBARHET. 
Det ska vara roligt att gå på festival – för alla! På vårt festivalområde råder därför nolltolerans mot all form av diskriminering. För oss är jämställdhet en prioriterad fråga både på och bakom scenerna vilket genomsyrar hela festivalens organisation, från artistutbud till val av samarbetspartners.
Vi tror på den positiva kraften i mötet mellan människor. Det är därför av stor vikt att besökare, personal och artister känner sig välkomna på Yran. Vi bejakar en publikkultur präglad av värme, glädje och hänsyn.

Festivalen är en del av kampanjen Dare to Care vars syfte är att jobba främjande för ömsesidighet i sexuella möten genom att väcka dialog med festivalbesökare rörande normer, sex och relationer. Som en del av projektet har vår personal utbildats av RFSU.

Storsjöyran vill lämna ett positivt samhällsavtryck även efter avslutat evenemang och tror att kultur har en sådan påverkan. De flesta programpunkter under Yranveckan är därför kostnadsfria och tillgängliga för alla.
För oss är det av vikt att jämtländska uttryck får plats på festivalen eftersom det innebär att ta ett socialt ansvar för platsen och dess kulturella särprägel. Men vi vill även på andra sätt bidra till social hållbarhet i vår region. Festivalen vore inte möjlig utan de idrottsföreningar som drar in pengar till sina klubbkassor genom att arbeta under Yran, vi är stolta över att Yran på detta sätt ger ringar på vattnet i det lokala föreningslivet.