Meny
Menyval

Republiken Jämtland

Storsjöyran fanns redan på 60-talet, då som en manifestation mot utsugning och avfolkning av Jämtland. Halvt på skämt och halvt på allvar utropade man en egen republik.


REPUBLIKTANKEN. 
Den jämtländska identiteten är fortfarande ett viktigt inslag på Storsjöyran. Festivalen kallas ibland för Jamtarnas Befrielsefest och överallt syns republikens flagga. President är Ewert Ljusberg som traditionsenligt håller sitt stora befrielsetal till folket vid midnatt på festivallördagen. Läs mer om presidenttalet här.

Ett genomgående drag i Jämtlands historia är den djupa kulturella gemenskapen med både det norska Tröndelag och de angränsande svenska landskapen. En stark inre identitet paras med öppenhet mot både Sverige och Norge.

 

PRESIDENTER. Humorn har alltid varit ett vapen för republikens president. Den från TV kände Yngve Gamlin tillträdde posten 1963 och lade grunden för tankarna att skapa en egen republik. Syftet var inte bara att protestera mot svenska statsmakten utan sprida glädje och tro på egna krafter.

Vid Yrans omsart 1983 övertog Moltas Eriksson posten och forsatte kampen mot den “svenska ockupationsmakten”. Efter Moltas död 1988 tillträdde den nuvarande presidenten Ewert Ljusberg.

Ewert Ljusberg (1989-)

Jan “Moltas” Eriksson (1983-1988)

Yngve Gamlin (1963-1983)

 

NATIONALSÅNG. Jämtland har en egen nationalsång – Jämtlandssången. Presidenttalet avslutas enligt tradition med att publiken tillsammans sjunger denna. 

 

FLAGGAN. Färgerna i Jämtlandsflaggan symboliserar republikens natur. Jämtland är indelad i tre delrepubliker och trefältsindelningen symboliserar också var och en av dessa.

Blått – den stora, blåa himlen över delrepublik Jämtland
Vitt – de snöklädda, vita fjällen i delrepublik Härjedalen
Grönt – de gröna ängarna och skogarna i delrepublik Ravund (Ragunda)

 

SPRÅKET. Till skillnad från andra utpräglade dialektområden har språket här ett gemensamt egennamn – Jamska.

 

HÖGTIDSDAGAR.
Nationaldag den 12 mars
Storsjöyran, månadsskiftet juli-augusti
Älgjakten, inleds första måndagen i september månad