Meny
Menyval

Storsjöyrans trygghetsarbete

Storsjöyran lägger stor vikt vid att hela festivalområdet ska vara tryggt av besökarna. Tillsammans med polisen har vi i flera år arbetat med åtgärder för att göra festivalområdet säkert, både vid scener och i andra miljöer runt festivalområdet.

Arbetet för en trygg festival

Vår scenpersonal är experter på att övervaka publiktryck och andra händelser runt scenerna. Scenpersonalen är utbildad i grundläggande sjukvård och arbetar för att förebygga olyckor vid scenerna genom att lyfta folk innan en situation blir kritisk. Precis som vid andra stora festivaler använder vi specialtillverkade skyddsstaket för stora folkansamlingar. I anslutning till scenen på Stortorget och i Badhusparken finns separata sjukvårdstält med utbildad sjukvårdspersonal. Röda Korsets Första Hjälpen-grupp finns också på området.

Polisen har som strategi att lägga betydande personella resurser utanför själva festivalområdet, vilket ska ge en ännu tryggare besöksupplevelse. För att undvika att vapen eller andra farliga föremål kommer in på festivalområdet sker visitation vid samtliga insläpp.

Varje år görs riskanalyser av festivalen tillsammans med polis. Säkerheten på Yran har de senaste åren ökats runt två fokusområden: vapenbrott (inkl attentatsrisk) och risk för sexualbrott. Vi på Storsjöyran har, tillsammans med polisen, i många år arbetat för att skapa en trygg festival. Dessa insatser förfinar vi år för år och risken för sexualbrott är ett prioriterat område. Planeringen av insatser sker i en säkerhetsgrupp bestående av polis, räddningstjänst, socialtjänst, kommun, landstinget (sjukvård) och ordningsvakter. Där görs bl a bedömningar av konserter utifrån för risken för sexuellt ofredande.

All Yrans säkerhetspersonal; securitygrupp, scensäkerhetsgrupp, festivalvärdar, vakter, insläppspersonal och scenpersonal utbildas i hur de ska förebygga sexuella ofredanden och agera om sådana uppstår. Även arbetet tillsammans med organisationer och frivilliggrupper fokuseras på vaksamhet mot sexuella övergrepp. Det sker i festivalens Samverkansgrupp där bl a representanter för polis, socialtjänst (från flera av länets kommuner), Röda Korsets Första Hjälpengrupp, Nattvandring.nu, En Goare Stad (frivilliga nattpatrullerare), Frivilliga Samhällsarbetare, Kyrkorna på Yran, IOGT och fritidsgårdarna ingår.

Sedan tidigare år har festivalen, tillsammans med polisen, analyserat kritiska punkter på festivalområdet. Vi sätter t.ex in extra belysningspunkter på mörka platser och stakteterar buskage. Det finns utsiktsplatser till säkerhetspersonal vid scenerna så att det skall få bättre överblick. Civilklädda vakter och poliser kommer att finnas i publiken. Information ges på storbildskärmar om att publiken måste ta vara på varandra och uppmana att anmäla brott eller annat som verkar märkligt. Vi säkerställer att gatubelysning är påslagen för en tryggare hemfärd.

 

Dare to Care

Yran är en av fem festivaler i Sverige som ingår i satsningen Dare to Care, som syftar till att skapa en aktiv och positiv publikkultur genom att engagera arrangörer, publik och artister i arbetet. Under de senaste åren har branschorganisationen Svensk Live tillsammans med polisen, RFSU och Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört ett grundläggande arbete för att öka tryggheten och säkerheten på festivaler. Dare to Care är nästa steg när även publiken nu involveras i att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer. Mer information om projektet Dare to care finns hos Svensk Live och RFSU.

Det är förbjudet
–   att medföra alkoholhaltiga drycker på området.
–   att medföra flaskor, burkar eller andra föremål som kan vålla personskada (kontroll sker vid insläppen).
–   att medföra multiverktyg, saxar, korkskruvar eller andra vassa föremål.
–   att medföra paraplyer (på grund av risken för ögonskador vid trängsel, regnkläder rekommenderas i stället).
–   att bada i Storsjön (på botten finns diverse glas och skrot).
–   att ankra båtar i området från Krogstråket till Jamtli under hela Yranveckan.

 

Trångt på torget?
Vid vissa konserter (och Presidenttalet) samlas mycket folk på Stortorget. Ibland bildas det publikstockningar i trappavsaterna runt torget, med följd att publik har svårt att ta sig ner till innerplanen(där det brukar finnas publikutrymme kvar). Vi arrangörer vill därför uppmana alla att vara hjälpsamma och släppa fram människor som vill ta sig ner till innerplanen.

 

Se upp för ficktjuvar!
(Allmänna råd från Stöldskyddsföreningen)
Lämna inte väskor, ryggsäckar och liknande utan uppsikt.
Förvara värdehandlingar nära kroppen.
Gå inte runt med mobilen i handen. Göm den.
Om du har bil, töm bilen på stöldbegärligt material om du lämnar den.
Ha inte bostadsnyckeln och bilnyckeln på samma nyckelknippa.
Gör alltid en polisanmälan om du blir bestulen.

 

Hittegods
Upphittade värdesaker lämnas till polisstationen i Östersund. De har besöksadress Fyrvallavägen 4. Tel 077-114 14 00