Trygghetsarbete

Det ska vara roligt att gå på festival – för alla! Vi tror på den positiva kraften i mötet mellan människor och bejakar en publikkultur präglad av värme och hänsyn. Det är därför av stor vikt att besökare, personal och artister känner sig välkomna och trygga på Yran.

Storsjöyran bedriver  ett aktivt säkerhetsarbete avseende hela festivalen, både vid scener och i andra miljöer runt området. Vi har i många år haft ett nära samarbete med myndigheter och organisationer i syfte att tillsammans skapa en trygg festival. Dessa insatser förfinar vi år för år. Riskanalys och planering sker i en säkerhetsgrupp bestående av polis, räddningstjänst, socialtjänst, kommun, region och ordningsvakter. En viktig hörnsten i Yrans säkerhetsarbete är även Röda Korsets Första Hjälpengrupp, nattvandrare och representanter från fritidsgårdarna i Östersund samt Kyrkorna på Yran (Östersunds Kristna samarbetsråd).

FOKUSOMRÅDEN. Tillsammans med polisen har vi ringat in två fokusområden för vårt brottsförebyggande arbete: vapenbrott (inkl. attentatsrisk) och sexualbrott. Handfasta åtgärder kan t.ex vara att sätta in extra belysningspunkter på mörka platser eller staketera buskage. För att undvika att vapen eller andra farliga föremål kommer in på festivalområdet sker visitation vid samtliga insläpp. Därtill finns civilklädda vakter och poliser i publiken. 

Som en del i ett långsiktigt arbete ingår Yran i satsningen Dare to Care initierad av branschorganisationen Svensk Live. Kampanjens syfte är att verka mot sexuella ofredanden inom livemusikvärlden men även att bidra till ökad trygghet i ett bredare samhällsperspektiv.

TRÄNGSEL. Yrans scenpersonal är experter på att övervaka publiktryck. Precis som vid andra stora festivaler använder vi specialtillverkade skyddsstaket för stora folkansamlingar och utsiktsplatser vid scenerna som ger möjlighet till överblick. Personalen är utbildad i grundläggande sjukvård och arbetar för att förebygga olyckor vid scenerna genom att lyfta över folk innan en situation blir kritisk. Skulle trängsel trots det uppstå på ett sätt som bedöms som fara för publikens säkerhet har vi rutiner för att snabbt kunna avbryta en konsert.

OM DU BEHÖVER HJÄLP. Alla ordningsvakter och övrig personal finns på området för din skull. Tveka inte att vända dig till dem om du behöver hjälp. I anslutning till scenen på Stortorget och i Badhusparken finns separata sjukvårdstält med utbildad sjukvårdspersonal. Röda Korsets Första Hjälpen-grupp finns också på området. Du kan även vända dig till festivalens informationstält, som finns på Storgatan vid Storsjöteatern.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev